Vi tilbyder

Er du lejer?

Så kan vi hjælpe dig med:

  • Stiftelse af beboerrepræsentation/lejerforening
  • Syn ved til- og fraflytning
  • Vurdering af for høj husleje
  • Uoverensstemmelser med udlejer om husorden
  • Varme-, vand- og el-regnskaber
  • Fejl og mangler vedrørende lejemålet
  • Vedligeholdelsesmangler vedr. ejendommen/lejemålet
  • Bytte- og fremlejereglerne, herunder spørgsmålet om fælles husstand
  • Huslejenævns- og beboerklagenævnssager
  • Rådgivning vedr. retshjælp og fri proces i boligretssager