Tillægsberetning for perioden 1.12.2021 – 1.5.2022

Tillægsberetning for perioden 1.12.2021 – 1.5.2022

Efter kommune og regionsvalget i november måned 2021 blev der i forbindelse med konstitueringen også taget stilling til sammensætning af huslejenævn og beboerklage-nævn.

Lejerforeningens indstillinger til de respektive nævn blev fulgt således:

Kolding huslejenævn:

 • Anders Bækby
 • Britta Buhl (suppleant)

Kolding beboerklagenævn:

 • Anders Bækby
 • Jeanette Daugbjerg Hansen (suppleant)

Fredericia huslejenævn:

 • Gérard Luc Menuier
 • Annie W. Villadsen (suppeant)

Fredericia beboerklagenævn:

 • Gérard Luc Menuier
 • Mette Panduro (suppleant)

Vi pegede på den valgte repræsentant for begge nævn.

Tønder huslejenævn:

 • Brian Jensen
 • Anders Bækby (suppleant)

Tønder beboerklagenævn:

 • Jeanette Daugbjerg Hansen
 • Anders Bækby (suppleant)

Middelfart huslejenævn:

 • Per Ankersø
 • Gérard Luc Menuier (suppleant)

Middelfart beboerklagenævn:

 • Peter Bækgaard Madsen
 • Gert V. Jørgensen (suppleant)

Vor indstilling til Vejen Kommune gav ingen respons, idet byrådet fastholdt de hidtidige nævnsrepræsentanter.

De fremsendte indstillinger til nævnene i Haderslev Kommune er ikke blevet besvaret af forvaltningen eller af sekretariatet i Aarhus.
Tilsvarende gælder for de fælleskommunale nævn for Svendborg, Ærø og Langeland, der ligeledes må karakteriseres som ikke-svarer.

Sammenskrivning af lejelovene pr. 1. juli 2022

Folketinget har tirsdag, den 1. marts 2022 vedtaget forslag til ny lejelov og ny lov om boligforhold, der skal træde i kraft den 1. juli 2022.

Udover redaktionelle ændring og nogle realitets ændringer, skal vi vænne os til at lære nye paragrafer i lovene. Hertil kommer, at der også vil blive udarbejdet en ny typeformular, dvs. A 10. udgave standardblanket for det private udlejningsbyggeri.

Der vil af LLO i Danmark blive afholdt webinar og kurser om den nye lejelovgivning i foråret 2022. Invitation til webinar om lejelovene er allerede udsendt til sagsbehandlere og nævnsrepræsentanter. Webinaret afholdes lørdag den 7. maj 2022.

Og med disse ord skal jeg overlade beretningen til generalforsamlingen.

Gert V. Jørgensen