Tillægsberetning for perioden 1.12.2021 – 1.5.2022

Tillægsberetning for perioden 1.12.2021 – 1.5.2022 Efter kommune og regionsvalget i november måned 2021 blev der i forbindelse med konstitueringen også taget stilling til sammensætning af huslejenævn og beboerklage-nævn. Lejerforeningens indstillinger til de respektive nævn blev fulgt således: Kolding huslejenævn: Anders Bækby Britta Buhl (suppleant) Kolding beboerklagenævn: Anders Bækby Jeanette Daugbjerg Hansen (suppleant) Fredericia huslejenævn: […]