Tillægsberetning for perioden 1.12.2021 – 1.5.2022

Tillægsberetning for perioden 1.12.2021 – 1.5.2022 Efter kommune og regionsvalget i november måned 2021 blev der i forbindelse med konstitueringen også taget stilling til sammensætning af huslejenævn og beboerklage-nævn. Lejerforeningens indstillinger til de respektive nævn blev fulgt således: Kolding huslejenævn: Anders Bækby Britta Buhl (suppleant) Kolding beboerklagenævn: Anders Bækby Jeanette Daugbjerg Hansen (suppleant) Fredericia huslejenævn: […]

Ordinær generalforsamling og kontingent for 2020/2021 

Vedr.:  Ordinær generalforsamling og kontingent for 2020/2021 Lejerforeningen har pga. corona-pandemien ikke afholdt generalforsamling i 2020, og der er heller ikke blevet opkrævet medlemskontingent hos enkeltmedlemmer. Efter en tidsbegrænset nedlukning i 2. halvår 2020 og frem til medio februar 2021 er kontoret nu blevet genåbnet med åbningstid hver mandag kl. 15,30 – 17,30. Sagsbehandlingen varetages […]