Ordinær generalforsamling og kontingent for 2020/2021 

Vedr.:  Ordinær generalforsamling og kontingent for 2020/2021

Lejerforeningen har pga. corona-pandemien ikke afholdt generalforsamling i 2020, og der er heller ikke blevet opkrævet medlemskontingent hos enkeltmedlemmer.

Efter en tidsbegrænset nedlukning i 2. halvår 2020 og frem til medio februar 2021 er kontoret nu blevet genåbnet med åbningstid hver mandag kl. 15,30 – 17,30. Sagsbehandlingen varetages fortsat af Knud Fischer og Gert V. Jørgensen, der uden for åbningstiden kan kontaktes på følgende mobiltelefon 2448-0459 og 2980-0339.

Der vil blive udsendt medlemsopkrævning inden påskeferien til alle foreningens medlemmer, og samtidig vil der blive oplyst en dato for foreningens generalforsamling i juni måned 2021. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at der er betalt kontingent for året 2020/2021.

Samlet kontingent for enkeltmedlemmer for de to år har vi fastsat til i alt kr. 500 hvilket beløb skal overføres til lejerfore3ningens konto nr. 5346-0572580 senest mandag den 19. april 2021.

Deltagelse vil grundet corona muligvis nødvendiggøre forudgående tilmelding, således at der er sikkerhed for, at retningslinjerne for mødevirksomhed bliver iagttaget.
Lejerforeningens henvendelse til Kolding Byråd og borgmester Jørn Pedersens svar vedlægges til orientering.

p.f.v. Gert V. Jørgensen/Knud Fischer