INDKALDELSE til generalforsamling i Kolding Lejerforening

INDKALDELSE til generalforsamling i Kolding Lejerforening
Dato: Lørdag, den 27. november 2021, kl. 1000 Sted: Kontoret, Sct. Hedvigs Vej 2, kld., 6000 Kolding

DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Beretning for 2. halvår 2019 og 1. halvår 2020 5. Regnskab for året 2019 og året 2020 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Knud Fischer og Per Jenlev modtager ikke genvalg. Britta Buhl modtager genvalg.
7. Valg af 2 suppleanter 8. Valg af revisor 9. Indkomne forslag: Forslag om kontingentforhøjelse fra kr. 300, til kr. 500, årligt. 10. Eventuelt

Forslag skal indgives til foreningens kontor, Sct. Hedvigs Vej 2, kld., 6000 Kolding
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Bemærk venligst at stemmeret på generalforsamlingen forudsætter, at der er betalt
kontingent kr. 500, / kr. 300, for årsperioden. Evt. dokumentation bedes medbragt i
tilfælde af tvivl.
Med venlig hilsen på foreningens vegne Knud Rohde Fischer / Gert V. Jørgensen

Se indkaldelsen her som PDF fil: Indkaldelse til Generalforsamling i Kolding Lejerforening – 7.11.2021