Indkaldelse og dagsorden for ordinær generalforsamling den 04.05.2022

Indkaldelse til generalforsamling i Kolding Lejerforening

Dato: Onsdag, den 4. maj 2022 kl. 1900

Sted: Kontoret, Skt. Hedvigs Vej 2, kld., 6000 Kolding

DAGSORDEN:

  • 1. Valg af dirigent
  • 2. Valg af referent
  • 3. Valg af stemmetællere
  • 4. Beretning for 2. halvår 2019, 2020 og 1. halvår 2022
  • 5. Regnskab for året 2019, 2020 og 2021
  • 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer – Knud Fischer og Per Jenlev modtager ikke genvalg. Britta Buhl modtager genvalg.
  • 7. Valg af 2 suppleanter
  • 8. Valg af revisor
  • 9. Indkomne forslag: Ændringsforslag til gældende vedtægters § 7 stk. 3 om foreningens evt. formue ved opløsning skal tilfalde LLO i Danmark
  • 10. Eventuelt

Forslag skal indgives til foreningens kontor, Skt. Hedvigs Vej 2, kld., 6000 Kolding senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bemærk venligst at stemmeret på generalforsamlingen forudsætter, at der er betalt kontingent kr. 400,- for årsperioden. Evt. dokumentation bedes medbragt i tilfælde af tvivl.

Med venlig hilsen
på foreningens vegne

Gert V. Jørgensen

—————————————————————————————————–

Tilmelding til lejerforeningens generalforsamling onsdag, den 4. maj 2022 kl. 19.00 på Skt. Hedvigs Vej 2, kld. kan ske alene til foreningens mail: koldinglejerforening@gvj.dk .

For medlemmer der ikke har internetforbindelse kan tilmelding ske telefonisk til formanden på tlf. 2448 0459.

Tilmeldingsfristen er samtidig fastsat til onsdag, den 20. april 2022 svarende til betalingsfristen for årskontingent.

Hent indkaldelsen og dagsorden som PDF fil her:

Indkaldelse til Generalforsamling i Kolding Lejerforening – 20.3.2022