Ferielukket i perioden 15.07.2024 – 04.08.2024

Seneste nyt Sagsbehandler Britta Buhl udgår som kontaktperson Foreningen får en fast telefontid på alle hverdage mellem kl. 9.00 – 10.00. Tlf. 24480459. Lejerforeningen holder ferielukket i ugerne 29, 30 og 31, dvs. i perioden 15.7. – 4.8.2024. Første åbningsdag vil være mandag den 5.8.2023. I ferieperioden vil der på lejerforeningens kontor blive ophængt en […]

Bestyrelsens beretning for perioden 1.1.2023 – 15.4.2024

Beretning for perioden 2023 – 2024 Bestyrelsens beretning for lejerforenings virksomhed omfatter en periode på 12 måneder, dvs. fra generalforsamlingen i maj 2023 til 15. april 2024. Lejerforeningens kontor er i åbningstiden blevet varetaget af formanden Huslejenævnet og Beboerklagenævnet i Kolding Lejerforeningen har med glæde konstateret, at sekretariatet på Rådhuset har sat gang i en […]

Udsættelse af ordinær generalforsamling i lejerforening

Udsættelse af ordinær generalforsamling i lejerforening Bestyrelsen har besluttet, at den ordinære generalforsamling den 13. april 2023 udsættes til et senere tidspunkt. Udsættelsen skyldes, at bestyrelsen afventer et svar fra Kolding Kommunes Centralforvaltning vedrørende en henvendelse om sagsbehandlingstiden for de verserende huslejenævnssager. Nyt tidspunkt for afholdelse af generalforsamling bliver torsdag den 4. maj 2023 kl. […]

Ferielukket uge 29 og 30

Lejerforeningen holder Ferielukket i uge 29 og 30 (18. juli – 31. juli) Første åbningsdag efter ferien er mandag den 1. august 2022 kl. 15.30. Ugen efter holdes der åbent om tirsdagen, den 9. august 2022 kl. 15.30. I tilfælde af en akut opstået situation eller en indkaldelse til retten bedes du telefonisk kontakte Gert […]

Tillægsberetning for perioden 1.12.2021 – 1.5.2022

Tillægsberetning for perioden 1.12.2021 – 1.5.2022 Efter kommune og regionsvalget i november måned 2021 blev der i forbindelse med konstitueringen også taget stilling til sammensætning af huslejenævn og beboerklage-nævn. Lejerforeningens indstillinger til de respektive nævn blev fulgt således: Kolding huslejenævn: Anders Bækby Britta Buhl (suppleant) Kolding beboerklagenævn: Anders Bækby Jeanette Daugbjerg Hansen (suppleant) Fredericia huslejenævn: […]

Beretning for perioden 2019 – 2020

Beretning for perioden 2019 – 2020   Bestyrelsens beretning for lejerforenings virksomhed omfatter 23 måneder, dvs. næsten 2 hele år.   Den første del af perioden frem til 10. august 2019 forløb helt normalt med åbningstid hver mandag eftermiddag i lejerforeningen. Formanden blev herefter sygemeldt i efteråret 2019, hvorefter kontoret på Sct. Hedvigs Vej var […]

3 nye sager afsluttet med sejer for borgerne.

Sag 1: Trods manglende individuel forbrugsmåler blev der i denne sag – i strid med en Højesteretsdom fra 2009 – opkrævet a/c betaling for el. Resultatet af vores indsats blev, at lejer fik den ulovlige betaling for el tilbage, plus renter. Dog kun for de seneste 36 måneder. Desuden, trods krav om bl.a. reparation af […]