Ferielukket uge 29 og 30

Lejerforeningen holder Ferielukket i uge 29 og 30 (18. juli – 31. juli) Første åbningsdag efter ferien er mandag den 1. august 2022 kl. 15.30. Ugen efter holdes der åbent om tirsdagen, den 9. august 2022 kl. 15.30. I tilfælde af en akut opstået situation eller en indkaldelse til retten bedes du telefonisk kontakte Gert […]

Tillægsberetning for perioden 1.12.2021 – 1.5.2022

Tillægsberetning for perioden 1.12.2021 – 1.5.2022 Efter kommune og regionsvalget i november måned 2021 blev der i forbindelse med konstitueringen også taget stilling til sammensætning af huslejenævn og beboerklage-nævn. Lejerforeningens indstillinger til de respektive nævn blev fulgt således: Kolding huslejenævn: Anders Bækby Britta Buhl (suppleant) Kolding beboerklagenævn: Anders Bækby Jeanette Daugbjerg Hansen (suppleant) Fredericia huslejenævn: […]

Beretning for perioden 2019 – 2020

Beretning for perioden 2019 – 2020   Bestyrelsens beretning for lejerforenings virksomhed omfatter 23 måneder, dvs. næsten 2 hele år.   Den første del af perioden frem til 10. august 2019 forløb helt normalt med åbningstid hver mandag eftermiddag i lejerforeningen. Formanden blev herefter sygemeldt i efteråret 2019, hvorefter kontoret på Sct. Hedvigs Vej var […]

3 nye sager afsluttet med sejer for borgerne.

Sag 1: Trods manglende individuel forbrugsmåler blev der i denne sag – i strid med en Højesteretsdom fra 2009 – opkrævet a/c betaling for el. Resultatet af vores indsats blev, at lejer fik den ulovlige betaling for el tilbage, plus renter. Dog kun for de seneste 36 måneder. Desuden, trods krav om bl.a. reparation af […]

Ordinær generalforsamling og kontingent for 2020/2021 

Vedr.:  Ordinær generalforsamling og kontingent for 2020/2021 Lejerforeningen har pga. corona-pandemien ikke afholdt generalforsamling i 2020, og der er heller ikke blevet opkrævet medlemskontingent hos enkeltmedlemmer. Efter en tidsbegrænset nedlukning i 2. halvår 2020 og frem til medio februar 2021 er kontoret nu blevet genåbnet med åbningstid hver mandag kl. 15,30 – 17,30. Sagsbehandlingen varetages […]

4 nye sager afsluttet

30/1:             Til en lejer i Karup opnåedes 100 % tilbagebetaling af depositum, godt 30.000 kr., grundet ulovlige krav i forbindelse med fraflytning.   10/3:             For en lejer i Sjølund er indtil videre opnået 100 % tilbagebetaling af depositum, næsten 22.000 kr. i forbindelse med lejers ophævelse af lejemålet, som grundet alvorlige mangler var stort […]

Ny hjemmeside

Nu er det endelig tid til at offentliggøre vores nye hjemmeside. Den repræsenterer et enkelt men moderne design, brugervenlig og hurtig adgang til informationer. Du kan her på siden nu finde vores vedtægter, links til de vigtigste paragrafer i lejeloven, lidt om vores historie og selvfølgelig opdaterer vi fremover de sager vi har vundet, her […]

Endnu to sager afsluttet.

To sager afsluttet til gunst for medlemmerne. Disse to sager drejede sig om afregning for istandsættelse ved fraflytning og om tilbagebetaling af depositum. 1.) I denne sag krævede udlejer, at lejer skulle betale mere end 6.000 kr. udover depositum. Men han havde anvendt en ugyldig lejekontrakt, så i stedet fik lejer sit depositum ubeskåret tilbage. […]