Bestyrelsens beretning for perioden 1.1.2023 – 15.4.2024

Beretning for perioden 2023 – 2024

Bestyrelsens beretning for lejerforenings virksomhed omfatter en periode på 12 måneder, dvs. fra generalforsamlingen i maj 2023 til 15. april 2024.

Lejerforeningens kontor er i åbningstiden blevet varetaget af formanden

Huslejenævnet og Beboerklagenævnet i Kolding
Lejerforeningen har med glæde konstateret, at sekretariatet på Rådhuset har sat gang i en oprydning vedrørende gamle sager fra sommeren 2021.

Det er dog fortsat lejerforeningens opfattelse, at de menneskelige ressourcer må forstærkes både i sekretariatet og i selv huslejenævnets sammensætning.

Ved udløber af den kommunale valgperiode i november 2024, vil det nuværende nævn have haft samme sammensætning i mere end 8 år.

For formandens vedkommende i mere end 4 valgperioder, dvs. 16 år.

For så vidt angår sekretariatets bemanding vil en yderligere juridisk sagsbehandler kunne sikre en fortsat høj kvalitet i sagsbehandlingen og ikke mindst en kort sagsbehandlingstid.

Reform af retsplejeloven
Den nuværende regering har fremlagt forslag til forskellige ændringer af retsplejelovens, som må forventes at blive vedtaget inden folketingets sommerferie, grundlovsdag den 5. juni 2024.

Grænsen for småsager er for øjeblikket på kr. 50.000,- og vil i fremtiden blive på kr. 100.000,-, således at alle parter selv kan give møde eller vælge en juridisk rådgiver, som ikke er advokat.

Lejerforeningens sagsbehandling nu og i fremtiden
Formandens sygdomsperiode i vinteren 2024 har vist, at der er behov for 2 sagsbe-handlere i foreningen, som kan hjælpe hinanden med sagsbehandlingen

Sagsbehandlingen omfatter pt. ca. 40 sager, hvoraf flertallet enten er i huslejenævnet, byfornyelsesnævnet eller i retten. En del af sagerne indeholder mere end en tvist mellem parterne, således at det kræver korrespondance alle ugens dage.

Og med disse ord skal jeg overlade beretningen til generalforsamlingen.

Gert V. Jørgensen

Du kan også downloade “Beretning for perioden 2023 – 2024” som PDF her: Beretning 2023 – 2024