Beretning for perioden 2019 – 2020

Beretning for perioden 2019 – 2020

 

Bestyrelsens beretning for lejerforenings virksomhed omfatter 23 måneder, dvs. næsten 2 hele år.

 

Den første del af perioden frem til 10. august 2019 forløb helt normalt med åbningstid hver mandag eftermiddag i lejerforeningen. Formanden blev herefter sygemeldt i efteråret 2019, hvorefter kontoret på Sct. Hedvigs Vej var lukket fra 15.8. 2019 til 15.2. 2020. Knud Fischer varetog dog hjemmefra sagsbehandling af alle verserende og nye sager – i alt ca. 30 sager – i dette halvår.

 

15.2. 2020 blev kontoret genåbnet på Sct. Hedvigs Vej, hvorefter åbningstiden er blevet varetaget af foreningens to sagsbehandlere.

 

 

Huslejenævnet og Beboerklagenævnet

Lejerforeningen rettede den 1. juni 2020 en skriftlig henvendelse til byrådets 25 medlemmer vedrørende sagsbehandlingstiden i det fælles nævnssekretariat. Problemet har været og er fortsat, at den oplyste gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 4 – 7 måneder over for sagens parter ikke svarer til, at sagerne har en sagsbehandlingstid på mere end 1 år.

 

Dette bekræftede forvaltningen selv ved over for lejerforeningen som svar på henvendelsen til byrådet at fremsende en liste med angivelse af de på daværende tidspunkt verserende sager.

 

Borgmester Jørn Pedersen og byrådsmedlem Elvis Comic bad i et tilbagesvar oplyst om baggrunden for lejerforeningens henvendelse.

 

Lejerforeningen svarede, at problemet med sagsbehandlingstiden burde kunne løses ved at udvide fællessekretariatet med yderligere en jurist og/eller en erfaren HK-medarbejder.

 

Til sammenligning: Sagsbehandlingstiden i Haderslev kommunes to nævn er på under 4 måneder i gennemsnit! Med andre ord: Retssikkerheden for lejere og udlejere mht. sagernes behandling i Koldings huslejenævn og beboerklagenævn er længe gået fløjten! Og hertil kommer, at en almindelig boligretssag har en normal behandlingstid på et år eller mere regnet det tidspunkt, da en nævnsafgørelse indbringes for boligretten.

 

 

Samarbejde i lejerbevægelsen i Danmark

Kolding Lejerforening har medvirket til at indstille lægdommere til boligretterne i Syd- og Sønderjylland, dvs. Kolding, Esbjerg og Sønderborg.

 

Vi har endvidere foretaget indstilling af nævnsrepræsentanter i Kolding, Fredericia, Middelfart, Vejen, Tønder, Haderslev og Svendborg. Disse indstillinger er sket efter forudgående drøftelser med øvrige lejerforeninger i området: Lejerforeningen Fyn, LLO i Horsens samt Haderslev & Omegns Lejerforening.

 

 

Lejerforeningens bestyrelse og sagsbehandlere i årene fremover

Lejerforeningen står foran et generationsskifte. En af de bærende kræfter, Knud Fischer, stopper med udgangen af dette år. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Knud Fischer for en både fin og solid indsats i næsten 10 år.

 

Lejerforeningen har via hjemmesiden annonceret efter frivillige til bestyrelsesarbejde og sagsbehandling, men hidtil uden resultat.

 

Og med disse ord skal jeg overlade beretningen til generalforsamlingen.

 

 

Gert V. Jørgensen

Du kan også downloade “Beretning for perioden 2019 – 2020” som PDF her: Beretning, 2019 – 2020

Du kan se Tillægsberetning for perioden 1.12.2021 – 1.5.2022 her: Tillægsberetning for perioden 1.12.2021 – 1.5.2022