Endnu to sager afsluttet.

To sager afsluttet til gunst for medlemmerne.

Disse to sager drejede sig om afregning for istandsættelse ved fraflytning og om tilbagebetaling af depositum.

1.) I denne sag krævede udlejer, at lejer skulle betale mere end 6.000 kr. udover depositum. Men han havde anvendt en ugyldig lejekontrakt, så i stedet fik lejer sit depositum ubeskåret tilbage. Efter lejeren har forsøgt at kommunikere med udlejeren i ca. 1 måned, fandt lejeren hurtigt ud af, at der skal hjælp til. Vi trådte ind i sagen og vi fik den hurtigt afsluttet til lejerens fordel.

2.) I den anden sag havde udlejer foreslået, at han til lejer betalte 9.000 kr. til fuld og endelig afregning. Udlejer havde imidlertid ikke forstået Lejelovens § 98 særlig godt; sagen endte med, at lejer skulle have over 30.000 kr. tilbage. Det tog os ca. 3 uger efter vi gik ind i sagen, at få sagen afsluttet. Forud var gået op imod ½ år til lejerens forgæves forsøg.

I begge sager var det nok at informere udlejerne skriftligt om lejeloven, og med angivelse af svarfrister, som så blev overholdt.

Det kan svare sig at have professionel hjælp til hånden.