4 nye sager afsluttet

30/1:             Til en lejer i Karup opnåedes 100 % tilbagebetaling af depositum, godt 30.000 kr., grundet ulovlige krav i forbindelse med fraflytning.

 

10/3:             For en lejer i Sjølund er indtil videre opnået 100 % tilbagebetaling af depositum, næsten 22.000 kr. i forbindelse med lejers ophævelse af lejemålet, som grundet alvorlige mangler var stort set ubeboeligt. Desuden har vi til Huslejenævnet for samme lejer indgivet en sag om ulovlig acontobetaling for vand, yderligere godt 9.000 kr. Vi forventer at vinde sagen.

 

17/3:             For en lejer i Kolding opnåedes efter længere tids tovtrækkeri, at Huslejenævnet gav os ret i, at følgen af manglende overholdelse af formalia mht. fraflytningssyn skulle være, at udlejer ikke kan kræve istandsættelse betalt af lejer, som derfor sparede næsten 20.000 kr.

 

19/3:             Her har vi netop vundet en sag for en lejer, som boede i Grindsted. Sagen gik på en manglende vandmåler og en mangelfuldt udfyldt lejekontrakt og drejede sig om godt 13.000 kr.