3 nye sager afsluttet med sejer for borgerne.

Sag 1:

Trods manglende individuel forbrugsmåler blev der i denne sag – i strid med en Højesteretsdom fra 2009 – opkrævet a/c betaling for el. Resultatet af vores indsats blev, at lejer fik den ulovlige betaling for el tilbage, plus renter. Dog kun for de seneste 36 måneder. Desuden, trods krav om bl.a. reparation af gulve, fik lejeren sit fulde depositum tilbage. Det samme gjaldt et ulovligt gebyr for udstedelse af lejekontrakten.

Resultat: Tilbagebetaling af ca. 27.600 kr.

Sag 2:

I Lejeloven anvendes “det lejedes værdi”, som danner udgangspunkt for ansættelse af en passende størrelse af huslejen. Der tages hensyn til boligens tilstand, f.eks. hvordan køkken og badeværelset fremstår. Som et væsentligt punkt indgår huslejens størrelse i tilsvarende lejemål i kvarteret. I denne sag var det lejedes værdi angivet alt for højt, og via huslejenævnet opnåede vi, at den månedlige leje blev nedsat fra 5600 kr. til 3625 kr.

Resultat: Tilbagebetaling af ca. 38.000 kr. inkl. renter.

Sag 3:

Her var opkrævet a/c for renovation, og trods manglende individuel vandmåler var der opkrævet a/c for vand. Begge dele var i strid med højesteretsdommen fra 2009. Desuden havde udlejer dels opkrævet en alt for høj husleje (igen: det lejedes værdi var afgørende) og endda krævet en årlig lejeforhøjelse på 3%, i strid med bestemmelserne i den nye lejelov fra 2015. Her blev huslejen af huslejenævnet nedsat med 2171 kr./md.

Resultat: Tilbagebetaling af ca. 39.000 kr.