Huslejen blev fastfrosset

I en sag fra en af omegnsbyerne, havde udlejeren varslet huslejestigning for tre lejere, i alt ca. 2.000 kr. pr. måned. Kolding Lejerforening gik ind i sagen og opnåede i samarbejde med huslejenævnet, at lejen for de tre blev fastfrosset på det hidtidige niveau.