Forsiden          Om os          Indmeldelse         

Kære medlemmer af foreningen. Vi er i gang med at lave en ny hjemmeside til jer. Den burde være færdig starten / midten af januar 2020.


Generalforsamling d. 22 Juni.

Kolding lejerforening indkalder alle medlemmer til general forsamling d. 22 juni kl. 10:00. Nedenstående kan der læses dagsordenen for general forsamlignen.

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Beretning for 2. halvår 2018 og 1. halvår 2019
  5. Regnskab for året 2018
  6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af 2 suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Indkomne forslag – Ændringsforslag til gældende vedtægter vedlægges
  10. Eventuelt

Forslag skal indgives til foreningens kontor, Sct. Hedvigs Vej 2, kld., 6000 Kolding senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bemærk venligst at stemmeret på generalforsamlingen forudsætter, at der er betalt kontingent kr. 500,- / kr. 300,- for årsperioden. Evt. dokumentation bedes medbragt i tilfælde af tvivl. Med venlig hilsen på foreningens vegne Knud Rohde Fischer / Gert V. Jørgensen 

 

 

 

Ønsker du –

tryghed og sikkerhed i dit lejemål – både når du flytter ind

og flytter ud – så meld dig ind i Kolding Lejerforening. Som

medlem får du al den rådgivning og støtte, du har brug for.

 

Det er nemt at blive medlem –

På foreningens hjemmeside: www.koldinglejerforening.dk

finder du indmeldelsesblanketten. Udfyld den og send den

til Koldinglejerforening@gvj.dk eller ring til foreningens ansatte.

Sagsbehandler, Knud Fischer : 29 80 03 39,

Sagsbehandler, Leif Pedersen: 42 76 86 00 

Advokat, Gert Verner Jørgensen: 24 48 04 59.

 

Kontortid:

Hver mandag kl. 15.30 – 17:30 i Kolding Lejerforening,

Sct. Hedvigs Vej 2, Kolding.