HJEM          NYT          AFGØRELSER          SPØRGSMÅL          INDMELDELSE                  



Kolding Lejerforening

Generalforsamling i Kolding Lejerforening

Kolding Lejerforening afholder generalforsamling tirsdag, den 17. maj 2016, kl. 19.00 i Kvarterhuset på Junghansvej 121, 6000 Kolding.

Dagsordenen er som følgende:

 1. Valg af ordstyrer / dirigent
 2. Valg af referent / stemmetæller
 3. Årsberetning for 2015
 4. Regnskab for 2015
 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Gert V. Jørgensen og Victoria Davidsen er på valg
 6. Valg af 2 suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Forslag om fremtidigt samarbejde i lejerbevægelsen
 9. Beslutning om fremtidigt samarbejde i lejerbevægelsen
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

 

Hvem er vi?

Vi er en lokal lejerorganisation, som hjælper lejere med oplyse om deres rettigheder, og som også yder assistance, hvis lejere har problemer eller uoverensstemmelser med deres udlejere.

Som medlem i lejerforeningen får du personlig, telefonisk eller skriftligt rådgivning i netop dine specifikke spørgsmål og problemstillinger.

Vores sagsbehandling omfatter en personlig tilknyttet sagsbehandler, idet vi oftest overtager hele korrespondance med udlejer og samtidig tager kontakt til de relevante myndigheder, f.eks. indbringer sagen for henholdsvis Huslejenævn / Beboerklagenævn.
 

Hvad kan Kolding Lejerforening gøre for dig?

 • Undersøge din huslejes størrelse samt lejeforhøjelser
 • Gennemgå din lejekontrakt for evt. fejl, ukorrekte opkrævninger og hjælpe med at fortolke / forstå lejekontrakten
 • Gennemgå vand– og varmeregnskaber
 • Hjælpe ved spørgsmål om manglende vedligeholdelse af lejemålet
 • Hjælpe i forbindelse med opsigelser eller ophævelser af lejemål
 • Hjælpe i fraflytningssager og sager vedr. tilbagebetaling af depositum
 • Generelt oplyse dig om dine rettigheder og pligter som lejer både i private og almene lejeboliger
 • Varetage korrespondance med din udlejer